Portfolio

Ultrasonografi Cihazı Kalibrasyonu

Ultrasonografi Cihazı Kalibrasyonu

Ultrasonografi (US), radyasyon içermeyen, ses dalgaları aracılığıyla görüntü elde edilen ve pek çok hastalığın tanısında kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Yan etkisi, ağrı ya da acıya sebep olan bir yöntem değildir. Gebe ve çocuklarda ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemidir. Karındaki iç organların görüntülenmesinde, kas iskelet sistemi hastalıklarında, gebelikte gebelik takibinde, çocuk hastalarda, meme hastalıklarında vb. birçok durumda ilk kullanılan

güvenli bir yöntemdir. Yüzeyel yerleşimli tiroid, lenf nodu, testis, kas ve tendon yapıları ile eklemlerin yanısıra vücut içerisinde endoskopi yöntemiyle

erişilemeyen kısımların görüntülenmesi ultrasonografi ile mümkündür. Bu alanlara yönelik hastalıkların teşhis edilmesi, takibi ve kontrolü süreçlerinde

ultrasondan faydalanır. Biyopsi işlemleri ultrason kılavuzluğunda yapıldığında patolojik doku görülerek işlem yapıldığı için doğru tanıya ulaşım daha kolay

olacak ve biyopsi tekrarlarının önüne geçilebilecektir. Gerçek zamanlı ve dinamik görüntü elde etme şansı mevcuttur.

Ultrasonografi Kullanım Alanları Nelerdir?

Ultrasonografi çocuklarda ilk tercih edecek görüntüleme yöntemidir. Gebelik takibinde hem annenin hem bebeğin takip ve kontrollerinde kullanır. Gebe ve

emziren kadınlarda ilk kullanılacak görüntüleme yöntemidir. Safra kesesi, karaciğer, pankreas hastalıklarının araştırılmasında, safra kesesi ve böbrek taşlarının

değerlendirilmesinde, meme, kolaltı ve diğer yumuşak doku ve yüzeyel dokuların

tümöral ya da enfeksiyoz hastalıklarının değerlendirilmesinde, kas tendon ve

eklemleri değerlendirmede, tiroid boyut ve hastalıklarında, testis, yumurtalık,

rahim ve prostat gibi organların hastalıklarını değerlendirmede, kist ve biyopsi gibi

girişimlerde kılavuz yöntem olarak kullanır. Ayrıca tedavide de lazer, mikrodalga, kriyoablasyon gibi yöntemlere kılavuzluk eder.

Ultrasonografi Cihazı Kalibrasyonu için bize ulaşabilirsiniz.

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound.                                                                                                                     © Copyrigh © Tüm Hakları Saklıdır.  AKZEN KALİBRASYON ®
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Hemen Ara