Portfolio

Ekg Puar Satışı

EKG nedir?

Vücuda yapıştırılan elektrotlar aracılı­ğı ile grafiksel olarak kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmi­ni, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyo­nun tekrar yok olması) kaydeden dalga for­mudur. Ekg puar satışı için bize ulaşabilirsiniz.

Elektrokardiyografi(EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasıl­ma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletil­mesi sırasında ortaya çıkan elektrik aktiviteyi mili metrik kağıt üzerine yaz­dırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir.

Kalbin elektriksel harita­sının resmidir. Ayrıca kullanıcılar EKG ile kalbin şek­li hakkında bilgi edinilebilirler.

EKG cihazının kayıt­larına elektrokardiyogram denir.
EKG de her kalp atımı­nın karşılığı olan P,Q,R,S,T,U dalgalarından oluşmuş bir kompleks görülür.

Bu dalgalardaki değişik­likler, bu düzenli dalgalardan farklı dalgaların görülmesi, dalgalar arasındaki sürelerdeki değişmeler doktorlara kalp hasta­lığı hakkında ipuçları verir­ler.
P dalgası: Atriyal aktivasyonunun yarattığı elektrik kuvvetleri­ni gösterir ve P dalgasının başlangıcından bitişine dek olan aralı­ğı ölçer.
PR aralığı: Atriyal depolarizasyonun başlangıcın­dan ventriküler depolarizasyonun başlangıcına dek geçen ile­tim zamanını gösterir.

P dalgasının başlangı­cından QRS kompleksinin ilk defleksiyonuna ka­dar olan aralıkta en uzun PR ölçer.
QRS Süresi:Ventriküler aktivas­yonun süresini gösterir.

QRS kompleksinin başlangıcından sonuna kadar saniyeyle öl­çer.
QT Aralığı:Ventriküler sistolün top­lam süresini gösterir.

QRS kompleksinin başlan­gıcından T dalgasının sonuna kadar saniye cinsinden ölçer.
ST Segmenti: Ventriküler depo­larizasyonun bitmesi ile repolarizasyonun(T dalgası) başlaması arasındaki ara­lığı gösterir.
T Dalgası: Ventriküler repolarizasyon tarafından oluş­turulan elektrik kuvvetleri gösterir.
U Dalgası: Tartışmalı ventrikül kasında­ki ardpotansiyeller yada purkinje liflerin repolarizasyonunu göste­rir.

Ekg Cihazı ne işe yarar ?

Elektrokardiyografi kalbin işlevi­nin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir.

Bundan dolayı doğrudan doğru­ya kalp kasının kasılma şeklini gösterir. Ayrıca Kullanıcılar EKG ile kalbin ritim ve ile­tim bozukluklarını belirleyebilirler.

EKG’nin ölçüm çeşitleri nelerdir?

Ekstremitelerden yapı­lan ölçümleri:  Kullanıcı her iki kola ve her iki bacağa da birer tane olmak üzere dört elektrot bağ­lamalıdır.

Mesela, kullanıcı bu ölçümleri sağ ba­cak referans alınarak kullanmalıdır.

Ayrıca diğer ölçümler: Bunların dışında başka ölçümlerde yapı­lır.

Örnek olarak; hastanın izlenmesi amacıyla göğse takı­lan üç elektrot ile sinyallerin gözlendiği ölçme, vektör

kardiyografi ve göğüs üzeri­ne bir çok elektrotun takılmasıyla po­tansiyel dağılım haritasının çıkarılması verilebilir.

Ekg puar satışı için bize ulaşabilirsiniz.

WordPress Theme built by Shufflehound.                                                                                                                     © Copyrigh © Tüm Hakları Saklıdır.  AKZEN KALİBRASYON ®
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Hemen Ara