Portfolio

Medikal Cihaz Kalibrasyonu

Medikal Cihaz Kalibrasyonu Biyomedikal Metroloji Kılavuzu Tıbbi Cihaz Kalibrasyonu için bize ulaşabilirsiniz.

Firmamız bünyesinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, özel laboratuvarlar, tıp merkezleri, sağlık ocakları, ( ASM ) özel diş hekimleri, özel ambulanslar biyomedikal ve tıbbi cihazların kalibrasyon bakım onarım işlemi biyomedikal metrololoji kılavuzu sistemine göre yapılmaktadır.

Klinik Mühendislik : Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi
için mühendislik görüş, yöntem ve tekniklerinin alan uzmanları tarafından uygulandığı,
biyomedikal mühendislik disiplinleri içerisinde yer alan özellikli hizmet alanını,

Biyomedikal Teknoloji / Donanım : Tıbbi cihaz ve tıbbi ekipman niteliğindeki; Taşınır Mal
Yönetmeliği kapsamında yer alan, dayanıklı taşınır niteliğindeki tıbbi cihaz ve sistemleri
(253-03-04 veya 253-03-05 veya 253-03-06 veya 253-03-08 veya 255-01-05-01 veya 267-01-01),

Biyomedikal Tür : Stok Takip ve Analiz Dairesi Başkanlığınca yürütülen
sınıflandırma çalışmaları kapsamında oluşturulan biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların
üst sınıf bilgisini,

Metroloji : Ölçüm bilimi ve uygulamasıdır. Ölçüm belirsizliği ve
uygulama alanına bakılmaksızın, ölçüm ile ilgili bütün (test, deney, muayene, validasyon,
kalibrasyon, doğrulama) teorik ve uygulamaya yönelik tüm unsurları,
: Birincil seviyede ölçüm standartlarının belirlenmesi,
düzenlenmesi, geliştirilmesi ve muhafazasının sağlanmasını,

Endüstriyel Metroloji : Sanayide, üretimde ve testlerde kullanılan ölçüm
cihazlarının, insanların hayat kalitesini korumak ve akademik araştırmalarda kullanılmak
için yeterli seviyede çalışmalarını güvence altına alınmasının sağlanmasını,

Yasal Metroloji : Yasal metroloji, ekonomik işlemlerin şeffaflığını
etkileyen, özellikle ölçüm cihazlarının yasal olarak doğrulanma zorunluluğunun bulunduğu
durumlardaki ölçümlerle sağlanmasını,

Test ve Deney : Bir tıbbi cihazın, üretici tarafından uluslararası standartlar
dikkate alınarak belirlenmiş olan çalışma aralığında faaliyet gösterdiğini kontrol etmek
amacıyla gerçekleştirilen, performans testleri ve güvenlik kontrolleri süreçlerini,

Kalibrasyon : Belirli koşullarda, ilk aşamada ölçüm standartları
tarafından sağlanan büyüklük değerleri ve ölçüm belirsizlikleri ile bunlara karşılık gelen
gösterge değerleri ve ilgili ölçüm belirsizlikleri arasında bir ilişkinin oluşturulduğu, ikinci
aşamada ise bu bilginin ölçüm sonucunun göstergeden elde edilmesinde kullanıldığı
işlemler dizisini,

Muayene :Bir donanımın, beklenen ve / veya planlanan faaliyetlerini
gerektirdiği gibi yerine getirilip getirmediğinin değerlendirildiği, planlı işlemleri,

Validasyon :Belirtilen şartların amaçlanan kullanım için
uygunluğunun doğrulanması ve geçerli kılınmasını,
: Bir öğenin belirtilen şartları sağladığını gösteren açık
kanıtların elde edilmesini,

Performans : Bir donanımın mevcut durumunu değerlendirmek
amacıyla, referans standartlara uygun olarak test edilmesi ancak kullanım kılavuzlarında
belirtilen teknik özellikleri ile karşılaştırılmasını,

Güvenlik :Bir donanımın elektriksel ve / veya mekaniksel olarak
güvenirliliğinin, radyasyon güvenliği ve / veya kimyasal kirleticiler için ulusal, uluslararası
standartlar ve / veya üretici beyanları ile kontrollerini,
Kamu Hastaneleri Birliği : Genel Sekreterlik ve Hastane Yöneticiliğinden oluşan,
ikinci ve üçüncü basamak Sağlık Tesislerini yöneten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun
Taşra Teşkilatını,

Sağlık Tesisi : Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini
veren hastaneler ve bağlı birimlerini, üniversiteler ile ortak/birlikte kullanılan hastaneler de
dahil olmak üzere, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastaneleri ile benzeri sağlık
kuruluşlarını,

Kantitatif Yöntem : Ancak önceden hazırlanmış bir soru formuna bağlı kalınarak,
sayısal yorum ve genelleme yapılabilen, sonuçları üzerinde istatistiki ve matematiksel
analizler gerçekleştirilebilen niceliksel araştırma türünü,

Kalitatif Yöntem : Dış görünüş, renk, tat veya biçim gibi sayısal olarak ifade
edilemeyen ya da ölçülemeyen niteliksel araştırma türünü,
: Açıklanan ürün ve hizmetlere yönelik örnek
Doğrulama ve Vaka Çalışması uygulamaları ifade eder.

Her Şeyden Önce kalibrasyon yaptırma zorunluluğu vardır. Sonuç olarak medikal Cihaz Kalibrasyonu için bize ulaşabilirsiniz.

 

WordPress Theme built by Shufflehound.                                                                                                                     © Copyrigh © Tüm Hakları Saklıdır.  AKZEN KALİBRASYON ®
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Hemen Ara