Portfolio

Terazi Kalibrasyonu

Terazi Kalibrasyonu

Terazi kalibrasyonu terazinin kullanıldığı yerde yani müşteri adresinde yapılır.

Kalibrasyon yapılmadan önce terazi 24 saat öncesinden açılmalıdır ve açık halde beklemelidir.

Terazilerin doğruluğu yerçekimi ivmesine bağlı olduğu için, kontrol ağırlıklarının önemi daha da artmaktadır. Bu nedenle, teraziler, yeri değiştiği zaman ağırlıklar ile tekrar ayarlanıp kalibrasyonu yapılması gerekmektedir.

Terazi kalibrasyonunun yararları nelerdir ? ya da kalibrasyon neden yaptırılmalıdır ?


Yetkili bir tedarikçi tarafından yapılan kalibrasyon aşağıdaki faydaları sağlar:

  • Maliyet tasarrufları:. Kalibre edlmiş ekipman; atık, yeniden üretim veya ürün toplatmayı önleyen sağlam karar verme olanağı sağlar.
  • Güvenilir ölçümler. Kalibre edlmiş ekipmanların kullanılması, bir yerde yapılan ölçümlerin diğerinde yapılan ölçümlerle uyumlu olmasını sağlar. Prosesteki herhangi bir teraziden elde edilen sonuçlar, nihai ürün gibi doğru ve güvenilir olur.
  • Standartlara uyumluluk. Kalibrasyon, harici ve dahili denetimlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasını kolaylaştırır.
  • Eskiyen cihazların tespiti. Tüm cihazlar zamanla eskir; kritik bileşenler mekanik gerilim, aşınma veya yıpranmayı sürdürebilir. Sapmalar her zaman ortadan kaldırılamaz, ancak periyodik kalibrasyon ile tespit edilebilir.
  • Proses ve kâr iyileştirmesi. Kalibrasyon sonuçlarının tanımlanmış toleranslara göre yorumlanması, prosesleri iyileştirir ve sonuç olarak da kârı artırır.

Teraziler ve kütleler için uluslar arası kabul görmüş OIML tablosu;

Maksimum kapasitesi 25000 g ve okunabilirliği 1 g olan bir terazi için OIML tablosuna bakarak 25000 g ‘ ı oluşturan ağırlıkların toplam hata sınırlarını buluruz. Bunun için 1 adet 20 kg ve 1 adet 5 kg kütle kullanacağımızdan, 20 kg’ın F2 sınıfı hata toleransı ve 5 kg’ın F2 sınıfı hata toleransını topladığımızda 0,3 g + 0,08 g =0,38 g olur. Bu değer terazinin okunabilirliği olan 1 g değerinden küçüktür ve terazinin kalibrasyonunda kullanım için F2 sınıf kütlelerin uygun olduğu görülür. Aynı değerler için M1 sınıfı toleranslarını kullandığımızda ortaya çıkan değer, 1,250 g olur. Ve bu değer okunabilirlik değerini geçmiştir dolayısı ile M1 sınıfı kütleler bu terazi için kaba kalacaktır. F1 sınıfı için elde edilen tolerans değerlerin toplamı ise, 0,125 g olup böyle bir terazi için fazlasıyla hassas kalacaktır.Bu tabloya göre örneğin ;

Terazi Kalibrasyonu için bize ulaşabilirsiniz.

Diğer kalibrasyon hizmetlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

WordPress Theme built by Shufflehound.                                                                                                                     © Copyrigh © Tüm Hakları Saklıdır.  AKZEN KALİBRASYON ®
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Hemen Ara