Portfolio

Hastabaşı Monitör Kalibrasyonu

Hastabaşı Monitör Kalibrasyonu Tamir Bakım Onarım

Hastabaşı monitörü… Hastanelerde yaygın olarak kullanılan Hastabaşı monitörü nedir? Ne işe yarar? Hangi ölçümleri yapar?  Hastabaşı Monitör Tamir Bakım Onarım için bize ulaşabilirsiniz.

Medikal alan geliştikçe bu alan içinde önemli bir yere sahip olan Hastabaşı monitörleri de bu gelişime ayak uydurmuştur.

Kullanım Amacı;

Hastabaşı monitörü;

Hasta bakım ve takibinden devamlı EKG, kalp atımı, oksijen saturasyonu, basınç, ısı gibi parametreleri izlemesinde önemli rol taşır.

Her şeyden önce anestetik ilaçların verme sırasında EKG’nin devamlı izlenmesiyle operasyon masasındaki hastanın durumu hakkında bilgi sahibi olur.

EKG ve kalp atımının miyokard enfaktüsü geçirmiş hastada sürekli izlenmesi ile başlangıç krizini izleyen günlerde yaşamı tehdit edebilecek aritmiler erken fark edilerek ölüme yol açabilecek durumların önüne geçilebilir. 

Hastabaşı monitör sistemleri, ameliyathaneler, yetişkin yoğun bakımları, bebek ve çocuk yoğun bakımları, hasta odaları gibi toplu toplu cerrahi işlemlerinde kullanılmaktadır.

Operasyon odalarında, yoğun bakımlarında, pediatrik toplum işlemlerinde, solunum toplu işlemlerinde, özel işlem odalarında, kalp toplu işlemlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, doğum merkezlerinde, atletik yükleme testlerinde kullanılmaktadır.

Hastabaşı monitörleri çeşitli sistemlerle birleştirerek bir gözetmen tarafından rahatça izlenmek için merkezî monitör sistemlerine bağlanır. Eğer hastalardan birinin parametre değerleri normalin dışına çıkarsa bu sistemler alarm vererek gözetmeni uyarır.

Bu sistemlerin içinde  transmitter denilen insan vücudunda taşınabilen vericiler de vardır. Bunlar disposable (tek kullanımlık) elektrotlarla vücuttan algılanan işaretlerin transmitter aracılığıyla telemetrik sistemlerine iletilmektedir.

Hastabaşı monitöründe hasta girişi(bilgileri) elektronik olarak yapılabilir. Hastanın ad, soyadı, protokol dosya numarası, yaşı, boyu, kilosu gibi bilgiler yetkili-görevli kişiler tarafından girilir.

Çalışma Mantığı;

Kalbin deri yüzeyinde oluşturduğu voltaj değerlerini ölçüp hastanın dolaşım ve solunum sistemindeki her türlü gelişmeyi grafiksel ve sayısal olarak gösteren bir cihazdır.

Elektrotlar hastanın pektoralindeki (göğüs) belli bölgelere takılırlar ve hastanın EKG’sinin (Elektrokardiyogram) monitöre ulaşmasını sağlar.

Ancak cihazın içinde bulunan kompresör NIBP ucuna takılan normal tansiyon aleti ile yapılan işlemleri gerçekleştirir.

NIBP ucu sayesinde hastanın tansiyonu, nabzı, kanındaki oksijen satürasyonu, solunum düzeyi ekrana yansır.

Ölçülebilen tüm parametreler için alçak /yüksek basınç alarmları vardır.

Sesli ve görüntülü alarmı vardır.

Defibrilatör ve koterle beraber kullanımı uygundur.

Hastabaşı monitörün tek dezavantajı hastanın herhangi bir yalıtım hatası durumunda korunmak amacıyla metal

yatakta yatırılması sakıncalıdır.

Monitörün sağ tarafında TEMP probu soketi, NIBP probu soketi, SpO2 sensörü soketi, EKG kablosu soketi vardır.

Başka bir deyişle iç bataryanın kapasitesi düşüktür.

Elektriksel güç olmadığında yani güç kablosu takılı olmadığında batarya seviyesi düştükçe ‘battery too low’ diye sesli alarm verir. Bataryada iz veya fiziksel sorun varsa değiştirimelidir.

Ölçümler :

NIBP (harici kan basıncı ölçümü*tansiyon) için hasta koluna takmak üzere manşon gereklidir. EKG ölçümleri için hasta vücuduna EKG elektrotlarının takılması,

Ayrıca hastanın CO2’i vücuttan atma oranını görmek için CO2 sensörü,

Ondan sonra vücut ısısı ölçümü için ısı probu,

mesela kandaki oksijen saturasyonunu ölçmek için parmak probu, bunların bağlantı kablosu, konnektör ve hortumları gereklidir.

Mesela cihaza ek olarak EtC02, Anestezik Ajan modülü , BIS  veya  Entropy modülü ve recorder ünitesi de eklenir.

Monitör, ekranında aynı anda en az 6 (altı) dalga formu görüntülenebilmelidir.

Hastabaşı monitör’lerin sesli ve görüntülü alarmları verme kriterleri şöyledir:

Benzer Şekilde EKG dalgasında QRS dalgası en az 4 saniye algılanmaz(görülmez) ise “asistoli”;

ancak 6 saniye içindeki toplam kalp atım sayısı 5’ten az olursa “bradikardi”;

ancak 8 saniyeden daha kısa sürede 17 veya daha fazla kalp atımı olursa “taşikardi”;

Sesli alarmda hastaya acil müdahale edilmesi gerekir.

Hastabaşı Monitör Kalibrsyonu Tamir Bakım Onarım

Sonuç Olarak Hastabaşı monitör verileri hastanenin verilerine kayıt olur.

 

Sonuç olarak Hastabaşı monitör kalibrasyonu hasta ve hastaneler açısından büyük önem taşımaktadır.

Her şeyden önce Hastabaşı monitör kalibrasyonu altı ayda bir yapılması gerekmektedir.

Emniyet ve iş sağlığı tedbiri her cihazda olduğu gibi Hastabaşı monitöründe de önemlidir. Ancak elektriksel tehlikeye yol açmamak için cihaz hiçbir şekilde sıvı temizlik maddeleri ile temizlenmemelidir. Her şeyde önce temizleme esnasından mutlaka cihazın AC güç kaynağı(elektriksel bağlantısı) ile olan bağlantısını kesilmelidir.

Hastabaşı Monitör Tamir Bakım Onarım için bize ulaşabilirsiniz.

 

WordPress Theme built by Shufflehound.                                                                                                                     © Copyrigh © Tüm Hakları Saklıdır.  AKZEN KALİBRASYON ®
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Hemen Ara