Portfolio

Terazi Tamiri

1. Kalibrasyon nedir ve neden kalibre etmeliyim?

Sorunun ikinci kısmı beraberinde başka bir soruyu getirmektedir: “Niçin kalibre edilmemiş bir teraziyle tartım yapmak istemezsiniz?” Doğru tartım sonuçları için terazi veya kantar kalibrasyonu çok önemlidir. Bu önemli kalibrasyon faaliyetini göz ardı etmek tartım işlemini varsayımlara dönüştürür. Terazi Kantar Hassas Terazi Kalibrasyon ve terazi Tamiri Bakım Onarım için bize ulaşabilirsiniz.

Başka bir deyişle, kalibre edilmemiş bir terazi veya kantar ile tartım yapmak ihmalkarlıktır. Terazi ve kantarların doğruluğu zamanla daha az güvenli hale gelir. Bu, düzenli kullanım ve mekanik şok veya tehlikeli ortamlar gibi harici etkenlerin neden olduğu normal aşınma ve yıpranmanın sonucudur. Bu da, zamanla hızlı bir şekilde yavaşlamaya veya bozulmaya yol açar. Sık aralıklarla yapılan rutin testler ile birlikte periyodik olarak planlanmış terazi kalibrasyonu, terazi veya kantarınızın ömrünü uzatır ve tartım doğruluğunu iyileştirir.

Peki kalibrasyon nedir? Kısaca kalibrasyon niceliksel bir karşılaştırmadır. Terazi veya kantarın okumasını kontrol etmek için, kefeye bir referans ağırlığı yerleştirilir. Hata, ölçülen değer (okuma) ile doğru değer (referans ağırlığı) arasındaki fark olarak tanımlanır. Bu hatanın güvenilir olup olmadığı aşağıda açıklanacaktır. Terazi kalibrasyonunun sonunda, terazi veya kantar okumalarını raporlayan ve onları referans değeri ile karşılaştıran bir sertifika oluşturulur. Ayrıca uygulanan toleranslar, Başarılı/Başarısız ibaresiyle sonuçlanır.

2. Terazi kalibrasyonunun yararları nelerdir?


Yetkili bir tedarikçi tarafından yapılan kalibrasyon aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Maliyet tasarrufları:. Kalibre olan ekipman; atık, yeniden üretim veya ürün toplatmayı önleyen sağlam karar verme olanağı sağlar.
 • Güvenli ölçümler. Kalibre olan ekipmanları kullanmak, bir yerde yapılan ölçümlerin diğerinde yapılan ölçümlerle uyumlu olmasını sağlar. Prosesteki herhangi bir teraziden elde edilen sonuçlar, nihai ürün gibi doğru ve güvenli olur.
 • Standartlara uyumluluk. Kalibrasyon, harici ve dahili denetimlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasını kolaylaştırır.
 • Eskiyen cihazların tespiti. Tüm cihazlar zamanla eskir; kritik bileşenler mekanik gerilim, aşınma veya yıpranmayı sürdürür. Sapmalar her zaman ortadan kaldırmaz, ancak periyodik kalibrasyon ile tespit olur.
 • Proses ve kâr iyileştirmesi. Kalibrasyon sonuçları tanımlanmış toleranslara göre yorumlanması, prosesleri iyileştirir ve sonuç olarak da kârı artırır.
 • 3. Terazimi ne sıklıkta kalibre etmeliyim, kalibre etmemenin riskleri nelerdir?

   

  Bir kalibrasyon sertifikası, kalibrasyon gerçekleştirildiğinde sonuçları raporlar. Birçok durumda sorumlu kişi, kalibrasyonun bir yıl geçerli olduğunu varsaymaktadır. Bu nedenle bu da, bir yıllık kalibrasyon aralığının yeterli olduğuna dair yanlış bir sonuca yol açar.

  Kalibrasyon aralıkları tercihen riske dayalı yöntemi izleyerek tanımlanır, örneğin bir şeylerin ters gitme olasılığı nedir ve etkisi ne kadar büyük olur? Büyük etki ve büyük olasılık, daha kısa kalibrasyon aralığı gerektiren daha büyük bir riske karşılık gelmektedir. Aksi halde düşük etki ve düşük olasılık, aralıkların uzamasına izin veren düşük riskle sonuçlanır.

  Kalibrasyondan vazgeçmek, büyük riskli bir stratejidir. Kalibre edilmemiş terazi veya kantar ile ilişkilendirilmiş gizli masraf ve riskler, kalibrasyon masrafından çok daha yüksek olabilir. Bu nedenle kalibre edilmemiş ekipman kullanmak aşağıdaki üretim sorunlarına yol açar:

  • plansız hizmet dışı kalma
  • üstün ürün kalitesi
  • proses ve denetleme sorunları
  • üretimi tekrarlama ve ürün iadeleri

  Çevresel değişiklikler, tespit edilmeyen sapmalara veya performansı düşüren rastgele hataların artmasına yol açar. Rutin testler eşliğinde periyodik olarak zamanlanmış kalibrasyon (aşağıya bakın), kalibrasyonla ilgili riskleri azaltmanın en iyi yoludur.

 • 4. Terazi kalibrasyonu için gerekli toleranslar ?

  Toleranslar, bir dizi proses gereksinimini karşılamak için bir terazi veya kantarın “yeterince iyi” çalışıp çalışmadığını belirler.

  İzin verilen hata (Tölerans), Başarılı/Başarısız ibaresi için kriterleri belirler.

  Toleranslar; yasal kurumlar, üretim endüstrisi ve prosesin kendisi de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan meydana gelir.

  Yasal toleranslar: OIML R76 veya NIST El Kitabı 44’ün (yalnızca ABD) şart koştuğu yasal toleranslar ticarete uygun olma şartlarını belirler. Bu toleranslar oldukça geniştir ve hassas laboratuvar terazileri ile veya ölçüm aralığının alt ucunda tartım yaparken kolayca karşılanır.
  Üretici toleransları: İmalatçı toleransları, ekipmanın üretici şartlarına uymasını sağlar. Üretici toleransları, kullanıcı proses gereksinimlerini göz önüne almaz, bu nedenle tartım prosesinin iyileştirilmesi için uygun değildir.
  Proses toleransları: Kullanıcı tarafından tanımlanmış belirli proses toleransları, proses iyileştirmelerini ve malzeme, atık ve yeniden üretime yönelik tasarrufları destekler. Ticari uygulamalara yönelik yasal ölçüler için, yasal toleranslara ek olarak proses toleransları da uygulanmalıdır.

  Yasal toleranslar tüketicileri korur, ancak belirli üretici gereksinimlerini göz önüne almaz. Ölçüm cihazlarına uygulanan proses toleranslarını optimize etmenin, proses kârlılığı üzerinde büyük bir etkisi olur.

  5. Kalibrasyon ve ayarlama arasında bir fark var mıdır?

  Evet, hem de önemli bir fark vardır. Ne yazık ki, “kalibrasyon” ve “ayarlama” terimleri genellikle karıştırılıyor.

  Kalibrasyon

  Uluslararası Ağırlık ve Ölçüm Bürosu (BIPM) ve Metroloji Rehberleri Ortak Komitesi (JCGM); Uluslararası Metroloji Sözlüğü (VIM) adı verilen tartım terimlerinin standartlaştırılmasına yardımcı olmak için değerli bir araç üretti.

  “Birinci adımda, belirli koşullar altında, ölçüm standartlarının sağladığı ölçüm belirsizlikleri olan değerler ile, karşılık gelen ve ilişkili ölçüm belirsizlikleri olan göstergeler arasında bir ilişki oluşturan, ikinci bir adımda ise bu bilgiler kullanılarak bir göstergeden ölçüm sonucu elde etmek için bir ilişki oluşturan çalışma.”

  Başka bir deyişle, bir terazi veya tartı, nasıl çalıştığını anlamak ve belgelemek için kalibre edlmelidir. Yukarıdaki tanım, ölçüm belirsizliğinin elde edilmesinin kalibrasyonun bütünleyici bir parçası olduğunu açıkça belirtmektedir. Ancak ölçüm belirsizliği olmayan bir terazi kalibrasyonu tamamlanmamıştır ve en iyi ihtimalle yerinde kontrol haline gelir.

  Ayarlama

  Kalibrasyon tartım cihazının nasıl çalıştığını bildirir, bu nedenle cihazın ayarlanması çalışma şeklini değiştirir. Ayarlama, VIM’de aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

  “Ölçülecek bir büyüklüğe ait değerlerin önceden tanımlanmış gösterge değerlerine karşılık gelmesi için ölçüm sisteminde yapılan işlemler dizisi.”

  Bu nedenle, bir terazi veya kantarın ayarlanması, mümkün olduğu kadar uygulanan ölçüm standartlarının miktar değerlerine karşılık gelecek şekilde göstergelerini değiştirme anlamına gelir.

  6. Terazilerim ticaret için yasal, yine de kalibre etmeme gerek var mı?

  Yasal metrolojinin hedefi, adil ticaret sağlamak ve tüketicileri korumaktır. Tartı ticaret için veya yasal olarak kontrol edilen bir uygulamada kullanıldığında yerel Ağırlık ve Ölçüm düzenlemelerine uygun şekilde kurulmalı, doğrulanmalı ve mühürlenmelidir.

  Test sonuçlarının değerlendirmesi ve Başarılı/Başarısız kriterlerinin uygulanması için,

  Kalibrasyon OIML veya El Kitabı 44 gibi yasal normlar önerir.

  Terazinizi yetkili bir servis teknisyenine kalibre ettirerek ve kendi proses toleranslarınızı uygulayarak bu riski önleyebilirsiniz. Kısacası kalibrasyon yapmakla yükümlü değilsiniz, ancak bunu yapmak sizin için en iyisidir. Bu nedenle yaklaşımın faydaları şunlardır:

  • Tartım prosesini iyileştirirsiniz ve hâlâ yasal metroloji gerekliliklerine uygundur.
  • Daha az ürün israfı ile daha yüksek kâr elde edersiniz.

   7. Ölçüm belirsizliği niçin bu kadar önemlidir?

   Terazi kalibrasyonunun ölçüm belirsizliği olmadan anlamsız olması tartışmasız bir gerçektir. Ölçüm belirsizliği, bütün kalibrasyonların olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu, bir ölçümün sonucuna ilişkin şüphenin rakamlarla ifadesidir. Sertifikada belirtilmemişse, kalibrasyon tamamlanmamıştır.

   Ölçüm belirsizliğine neden olan etkenler; terazi veya kantarın kendisi, kalibre etmek için kullanılan referans ağırlığı, çevre, operatör ve diğer kaynaklar olur. EURAMET cg-18 kalibrasyon kılavuzu, otomatik olmayan tartım cihazlarındaki ölçüm belirsizliğinin ayrıntılandırılmasına ilişkin metodolojiyi açıklayan çok yaygın bir referans dokümandır.

   8. Doğru tartım sonuçlarını nasıl elde ederim?

   Doğru sonuçlar, bazı önemli servis faaliyetlerinin toplamıdır ve 3 kolay adımda gerçekleşir. Kalibrasyona ek olarak yapılan rutin testler, bir terazi veya kantarın doğruluğunu sürdürülebilir şekilde artırır. Kalibrasyon yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılır, ancak rutin testler cihaz kullanıcısı tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca rutin testler, tartım prosesi gereksinimleriyle potansiyel terazi uyumsuzluğunun erken tespitini sağlar. Sık sık gerçekleştirilirse, herhangi bir zarar verilmeden önce tolerans dışındaki bir durum tespit edilebilir.

  • 9. Kalibre edilmemiş cihaz kullanmanın riskleri nelerdir?

   Uygun şekilde kalibre edilmiş bir terazi, doğru sonuçlar sağlamanın yanı sıra ve zaman ve para kaybına yol açabilecek bir tartım hatası olasılığını azaltır. Kalibrasyon müşteriye güven sağlayan bir yatırımdır. Aynı şekilde kalibre edilmemiş ekipman kullanmak aşağıdaki üretim sorunlarına yol açar:

   • plansız hizmet dışı kalma
   • üstün ürün kalitesi
   • proses ve denetleme sorunları
   • üretimi tekrarlama ve ürün iadeleri

   Çevresel değişiklikler, tespit edilmeyen sapmalara veya performansı düşüren rastgele hataların artmasına yol açabilir. Rutin testler eşliğinde periyodik olarak zamanlanmış kalibrasyon (aşağıya bakın), kalibrasyonla ilgili riskleri azaltmanın en iyi yoludur. Sonuç olarak kalibrasyon terazi için olmazsa olmazdır.

  • Terazi Tamiri Bakım Onarım için Bize ulaşabilirsiniz.
WordPress Theme built by Shufflehound.                                                                                                                     © Copyrigh © Tüm Hakları Saklıdır.  AKZEN KALİBRASYON ®
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Hemen Ara