Portfolio

Ortam Radyasyon Ölçümü

Ortam Radyasyon Ölçümü için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Radyasyon Nedir;

Radyasyon, dalga ya da parçacık şeklinde uzayda
enerji yayınlanmasıdır. Bazı atomlar, çekirdeğindeki
nötron ve proton sayılarının dengesiz olması sonucu
kararsızdır. Proton nötron sayısındaki dengesizlik atom
çekirdeğinde ilave enerjiye neden olur. Bu enerji fazlalığı
radyasyon ya da ışıma olarak salınır. Bu salınım çekirdekteki
proton sayısı nötron sayısı ile dengeleninceye yani kararlı
hale gelene kadar devam eder. Atom, kararlı hale geçme
süreci içerisinde enerjisini değişik şekillerde kaybeder
veya farklı elementlere dönüşür. Ortaya çıkan enerjiye
radyasyon”, bu sürece ise “radyoaktif parçalanma”
(bozunma) adı verilir.
Radyasyon iyonize ve iyonize olmayan radyasyon
olarak sınıflandırılmaktadır. İyonize olan radyasyon,
karşılaştığı atomun yörüngelerinden elektron kopararak
iyon çiftleri oluşturan radyasyondur. İyonize radyasyon,
parçacık veya dalga tipi olmak üzere ikiye ayrılır:

Parçacık tipi radyasyon: Belirgin bir kütle veya enerjiye
sahip çok hızlı hareket eden parçacıkları ifade eder. Alfa
(α) veya beta (β+, β-) radyasyonları bu grubun en bilinen
tipleridir.
Dalga tipi radyasyon: Belli bir enerjiye sahip ancak
kütlesiz radyasyon çeşididir. Bu grupta X veya gama (γ)
ışınları bulunup; farkları X ışının atomu çevreleyen
elektron bulutunda, gama ışınının ise atomun
çekirdeğinde meydana gelmesidir.
İyonize olmayan radyasyon (noniyonize radyasyon),
etkileşime girdiği maddede iyonlar oluşturmayan
radyasyondur. Radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızıl
ve mor ötesi ışık veya görünür ışık bu tip radyasyon
örnekleridir.

Ortam Radyasyon Ölçümü için bize buradan [email protected] mail atabilirsiniz.

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound.                                                                                                                     © Copyrigh © Tüm Hakları Saklıdır.  AKZEN KALİBRASYON ®
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Hemen Ara