Portfolio

Kalibrasyon

Kalibrasyon Nedir ?

Belirli koşullar altında, bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya, bir referans malzemenin verdiği değerler ile ölçüm standartları ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisi olarak tanımlanır.

Başka bir ifadeyle kalibrasyon, bir ölçme cihazının göstergesinin, ölçülen büyüklüğün gerçek değerinden sapmasını belirlemek ve belgelendirmek anlamını taşır. Kalibrasyon için bize ulaşabilirsiniz.

Kalibrasyon bir gözlemdir ve ayar veya düzeltme işlemi içermez.

Neden Kalibrasyon yaptırmak gerekir , Başka bir deyişle ne için yaptırmak gerekir?

Bir işletmede kaliteli ürünün üretimi ve kalitesinin devamının sağlanması için üç ana hususun yerine getirilmesi gerekir. Bu nedenle kalibrasyonun önemi çok fazladır.

Bunlar; doğru ölçmek, yani izlenebilir kalibrasyon hizmetlerinden faydalanmak, üretimde standartları kullanmak ve işletmede kalite yönetimini tesis etmektir.

 • Kalibrasyonun Tarihçesi

Türkiye’de ilk kez 1981 yılında Başbakanlığın talimatıyla TÜBİTAK   tarafından sanayinin ihtiyacına yönelik olarak kalibrasyon ile ilgili   bir fizibilite çalışması yapılmış, 1988 yılında TSE tarafından ikincil   seviye laboratuvar kurularak kalibrasyon hizmeti vermeye başlamıştır.

Cihazların imalatçı tarafından önerilen bir şekilde, belirlenen   uluslararası kriterlere uygun olarak çalışmasının sağlanması, tanı ve   tedavi hizmetlerinin kalitesini arttıracak bunu sonucunda da hasta   memnuniyetinin artması sağlanmış olacaktır. Sağlık kuruluşlarının kendi   alanlarında saygın bir konum kazanmaları da verdikleri tanı ve tedavi   hizmetlerinin kalitesiyle doğru orantılıdır.

Her şeyden önce Kalibrasyona Yönelik Ölçme İşlemi ve Ölçüm Raporunda Bulunması Gereken Hususlar

Kalibrasyona yönelik ölçme işleminde, ölçme işleminin yapılacağı  ortam şartlarının belirlenmesi, ölçüm yapılacak noktaların doğru tespit edilmesi, uygun ölçme cihazının seçimi ve personelin eğitimli olması  oldukça büyük önem kazanmaktadır. Ölçüm raporunda aşağıdaki hususların   yer alması gerekmektedir:

 • Referans cihaz tanımı
 • Kalibrasyonun talimatı
 • Referans değerler
 • Ölçüm değerleri
 • Ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları
 • Özel koşullar
 • Kopya sayfalar için kopya kaşesi ve imza,
 • Yazılı onay olmadan kısmen kopyalanmayacağını belirten bir beyan
 • Ölçülen büyüklüklerin uygun ölçü birimleri
 • Sertifikanın ölçüm raporunun ilgili sertifikaya ait olduğunu tanımlamak amacıyla üst bilgi olarak cihaz markası
 • model ve seri numarası

Bu nedenle Kalibrasyon Sertifikasında Bulunması Gereken Hususlar

 • Kalibrasyonun yapıldığı laboratuara ait bilgiler:
  • Yapılan yer
  • Kalibrasyonun yapıldığı tarih
  • Müteakip kalibrasyonun tarihi
  • Sertifika tarihi
  • Sertifika numarası
 • Kalibrasyonu yapılan cihaza ait bilgiler
  • Cihazın tanımı
  • İmalatçısı
  • Modeli ve seri numarası
  • Cihazın ait olduğu birim
  • Sipariş numarası
 • Kullanılan Referans Standartlar
  • Kalibratörlerin adı, modeli, seri numarası, sertifika geçerlilik süresi
 • Kalibrasyonun yapıldığı çevre şartları
  • Sıcaklık
  • Nem
  • Sıcaklık Dengeleme Zamanı
  •  Metod
   • Akredite eden kuruluşa ait bilgiler
 • Kalibrasyonu yapan teknik personelin adı soyadı ve imzası
 • Onay makamı, mühür ve imza

Neden Akzen Kalibrasyon Laboratuvarı ?

Firmamız test ve ölçüm cihazları sektöründe yaklaşık onbir yıldır hizmet vermektedir. Konularında lider olan

firmalar ile yaptığı distribütörlük anlaşmaları ile yaklaşık 40 firma ve binlerce kalem cihazın satış, servis, eğitim ve kalibrasyon hizmetini birlikte vermektedir.

Bakım ya da onarım için servisimize ulaştırdığınız cihazınız, işlemleri tamamlandıktan sonra, talebiniz

doğrultusunda Kalibrasyon Sertifikası düzenlenerek, teslim olur.

Sonuç olarak Test ve Ölçüm cihazları ile ilgili ihtiyacınız olan tüm hizmetleri aynı çatı altında bulabilirsiniz.

 

WordPress Theme built by Shufflehound.                                                                                                                     © Copyrigh © Tüm Hakları Saklıdır.  AKZEN KALİBRASYON ®
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Hemen Ara