Portfolio

Kalibrasyon

Kalibrasyonun Tanımı

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir   ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin   doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline   getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir.

Kalibrasyonun Tarihçesi

Türkiye’de ilk kez 1981 yılında Başbakanlığın talimatıyla TÜBİTAK   tarafından sanayinin ihtiyacına yönelik olarak kalibrasyon ile ilgili  bir fizibilite çalışması yapılmış, ondan sonra 1988 yılında TSE tarafından ikincil  seviye laboratuvar kurularak kalibrasyon hizmeti vermeye başlamıştır. Ondan sonra özel firmalar faaliyetlerine başlamıştır.

Cihazların imalatçı tarafından önerilen bir şekilde, belirlenen  uluslararası kriterlere uygun olarak çalışmasının sağlanması, tanı ve   tedavi hizmetlerinin kalitesini arttıracak bunu sonucunda da hasta   memnuniyetinin artması sağlanmış olacaktır. Ancak sağlık kuruluşlarının kendi  alanlarında saygın bir konum kazanmaları da verdikleri tanı ve tedavi  hizmetlerinin kalitesiyle doğru orantılıdır. Başka bir deyişle sağlık kuruluşlarının kaliteli hizmetleri kalibrasyonun yerinde ve zamanında yapılmasıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle sağlık kuruluşları için önemlidir.

Kalibrasyona Yönelik Ölçme İşlemi ve Ölçüm Raporunda Bulunması Gereken Hususlar

Kalibrasyona yönelik ölçme işleminde, her şeyden önce ölçme işleminin yapılacağı  ortam şartlarının belirlenmesi, ölçüm yapılacak noktaların doğru tespit  edilmesi, uygun ölçme cihazının seçimi ve personelin eğitimli olması  oldukça büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle ölçüm raporunda aşağıdaki hususların  yer alması gerekmektedir:

 • Referans cihaz tanımı
 • Kalibrasyon talimatı
 • Referans değerler
 • Ölçüm değerleri
 • Ölçüm belirsizliği ve belirsizlik toleransları
 • Özel koşullar
 • Kopya sayfalar için kopya kaşesi ve imza,
 • Yazılı onay olmadan kısmen kopyalanmayacağını belirten bir beyan
 • Ölçülen büyüklüklerin uygun ölçü birimleri
 • Sertifikanın ölçüm raporunun ilgili sertifikaya ait olduğunu tanımlamak amacıyla üst bilgi olarak cihaz markası model ve seri no

Ayrıca Kalibrasyon Sertifikasında Bulunması Gereken Hususlar

 • Kalibrasyonun yapıldığı laboratuara ait bilgiler:
  • Kalibrasyon yapıldığı yer
  • Kalibrasyonun yapıldığı tarih
  • Müteakip kalibrasyon tarihi
  • Sertifika tarihi
  • Sertifika no
 • Kalibrasyonu yapılan cihaza ait bilgiler
  • Cihazın tanımı
  • İmalatçısı
  • Modeli ve seri no
  • Cihazın ait olduğu birim
  • Sipariş no
 • Kullanılan Referans Standartlar
  • Kalibratörlerin adı
  • Markası
  • Modeli
  • Kalibratörlerin seri numaraları
  • Kalibratörlerin sertifika geçerlilik süreleri
 • Kalibrasyonun yapıldığı çevre şartları
  • Sıcaklık
  • Nem
  • Sıcaklık Dengeleme Zamanı
 • Kalibrasyon Metodu
  • Akredite eden kuruluşa ait bilgiler
 • Kalibrasyonu yapan teknik personelin adı soyadı ve imzası
 • Onay makamı, mühür ve imza (Islak yada eimza)

Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

WordPress Theme built by Shufflehound.                                                                                                                     © Copyrigh © Tüm Hakları Saklıdır.  AKZEN KALİBRASYON ®
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Hemen Ara