Portfolio

Pensampermetre Cihazı Kalibrasyonu

Pensampermetre Cihazı Kalibrasyonu için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Bir elektrik ulaştırma düzeneğinde veya motor devresinde bulunan

akımını ölçmek için devrenin hattını kesmeden kullanılmasını sağlayan ölçü aletlerine ampermetre denmektedir.

Pens ampermetreler, akım ölçme işlemini daha kolay bir hale getirmek

için ampermetre ile akım trafosunun aynı gövde içerisinde birleştirilmesi sayesinde ortaya çıkmış ölçüm cihazlarıdır. Bu cihazlar dijital veya analog olarak iki çeşitten meydana gelmektedir.

Pens ampermetrelerden bazıları, primeri tek sipir olan bir trafo prensibine göre çalışmaktadır. Transformatörün demir nüvesini oluşturan kısım hareketlidir veya açılır kapanır özellik taşımaktadır. Ölçme yapılacağı zaman cihazdaki basit

kaldıraç düzeneği ile pensli ağız açılarak akım taşıyan iletken içeriye alınıp pens kapatılarak ölçüm yapılmaktadır.

Pens ampermetre içerisindeki iletkenden geçen alternatif akımın yarattığı

manyetik alan, kapanan manyetik devre aracılığı ile cihazın içindeki kademeli

sarılmış sekonder sargıyı keserek orada bir elektromotor kuvvet (EMK) endüklemektedir. Endüklenen gerilim (EMK) bir redresör vasıtasıyla doğrultulmakta ve döner çerçeveli bobine gönderilmektedir. Döner çerçeveli bobine bağlı bir ibre iletkenden geçen akımı amper cinsinde ölçerek ekranda göstermektedir.

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir   ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test veya ölçüm aletinin   doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline   getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir.

Belirli koşullar altında, bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği

değerler veya, bir referans malzemenin verdiği değerler ile ölçüm standartları ile

gerçekleştirilen veya bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisi olarak tanımlanır.

 

Pensampermetre Cihazı Kalibrasyonu için bize buradan ulaşabilirsiniz.

WordPress Theme built by Shufflehound.                                                                                                                     © Copyrigh © Tüm Hakları Saklıdır.  AKZEN KALİBRASYON ®
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Hemen Ara