Portfolio

Buzdolabı Kalibrasyonu

Buzdolabı Kalibrasyonu için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Kalibrasyon Hizmetlerimizden olan Sıcaklık Kalibrasyonu; ölçüm cihazlarının kontrolü, düzenli çalışması, sapmaların belirlenmesi ve doğru ölçüm sonuçları için sıcaklık kalibrasyonunun önemi büyüktür.
 • Direnç Sensörlü Termometre Kalibrasyonu
 • Isıl Çift Sensörlü Termometre Kalibrasyonu
 • Blok Kalibratör Kalibrasyonu
 • Etüv Kalibrasyonu
 • İnkübatör Kalibrasyonu
 • Buzdolabı Kalibrasyonu
 • Fırın Kalibrasyonu
 • Derin Dondurucu Kalibrasyonu
 • Soğuk Oda Kalibrasyonu
 • Sterilizatör Kalibrasyonu
 • İklimlendirme Kabini Kalibrasyonu
 • Klimatik Kabin Kalibrasyonu
 • Su Banyosu Kalibrasyonu
 • Sıvı Banyo Kalibrasyonu
 • Kül Fırını Kalibrasyonu
 • Direnç Sensörlü Termometre Kalibrasyonu
 • Isıl Çift Sensörlü Termometre Kalibrasyonu

Kalibrasyon Nedir ?

Pratikteki en yaygın kullanımını esas alırsak, bir ölçü aletine doğru ölçme yeteneği kazandırmak (ayar) ve/veya bu yeteneği test etmek (kontrol) işlemini kalibrasyon olarak tanımlayabiliriz. Bu işin fiiline kalibre etmek veya kalibrasyon yapmak diyoruz.

Güncel, resmi, daha kapsamlı ve daha teknik bir tanım vermek gerekirse;
– Kalibrasyon, bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt/ölçeğin ifade ettiği değerler ile, ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belli koşullar altında oluşturan işlemler dizisidir.

 • Kalibrasyonun sonucu, ölçüt/ölçeğin, ölçü aletinin veya ölçme sisteminin hatasını kestirmeye, veya alelade bir skalanın işaretlerine değer verilmesine olanak sağlar.
  –  Kalibrasyon işlemi başka özellikleri de belirler.
  –  Kalibrasyon sonucu, kalibrasyon sertifikası veya kalibrasyon raporu adı verilen bir döküman ile kaydeder.
  • Kalibrasyon sonucu bazen, bir kalibrasyon faktörü veya bir kalibrasyon eğrisi şeklindeki bir dizi kalibrasyon faktörü olarak ifade eder.

Kontrol ve Ayar,

Eski terminolojide kalibrasyon işlemi, kalibrasyon kontrolü veya kalibrasyonun ayarı olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Kalibrasyon (kalibrasyonun kontrolü) sonucu hatası belli kriterlere uymayan ölçü aletlerinin ayarı (kalibrasyonun ayarı) söz konusu olabilir. Kalibrasyonu (kontrolünü) yapan taraf eğer cihazların ayarlama prosedürlerine / bilgisine sahipse, söz konusu kriterleri sağlama üzere ölçü aletini ayarlayabilir. Ancak önemle vurgulamak gerekir ki, yapılan ayar sonrası yeniden kontrol şarttır.

 

Buzdolabı kalibrasyonu için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer Kalibrasyon hizmetlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

WordPress Theme built by Shufflehound.                                                                                                                     © Copyrigh © Tüm Hakları Saklıdır.  AKZEN KALİBRASYON ®
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Hemen Ara