Portfolio

Biyogüvenlik Kabini Bakım Onarım ve Validasyonu

Biyogüvenlik Kabini Bakım Onarım ve Validasyonu

Mikrobiyolojik güvenlik kabinleri (MGK), filtre edilerek atmosfere atılan hava ile potansiyel olarak tehlikeli ve tehlikeli mikroorganizmalar ile çalışılması sonucu ortaya çıkan aerosollere karşı kullanıcı ve çevreye koruma sağlayan havalandırılmış kabinlerdir.

Biyogüvenlik kabinleri esas itibariyle çalışan personel ve çevreyi enfeksiyöz aerosol veya sıçramalardan korumaya yönelik tasarlanan hava akımı düzenlenmiş kontrollü ortamlardır. Bu cihazların en önemli iki özelliğinden biri; amaca yönelik kontrollü hava akımı sağlaması, diğeri ise hava içerisindeki mikroskobik partikülleri elimine etmesidir. Eliminasyon, MGK içerisindeki ventilasyon ya da mekanik hava yolu üzerine yerleşmiş HEPA adı verilen bir tür filtre veya filtre sistemleri tarafından sağlanmaktadır. Ancak bu oluşumun fonksiyonel olabilmesi için MGK’ların;

  1. Üretim aşamasında standardizasyon veya kalite kontrolleri yapılarak piyasaya verilmesi (CE),
  2. Kurulduğu alanlarda kullanım öncesi performans testlerinin yapılması,
  3. Yıllık kontrol, bakım veya sertifikasyon işlemlerinin yapılması,
  4. Kullanım kural ve şartlarına uygun şekilde kullanılması ile mümkün olur.

Uygun üretim ve kullanım testleri yapılmamış mikrobiyolojik güvenlik kabinlerinin kullanılması çoğu zaman yarardan çok zarar verir.

Mikrobiyolojik güvenlik kabinlerinin rutin kontrolleri (kalite kontrol testleri) altı test ile gerçekleşir.

A. Görsel Muayene veya Fiziksel Kontrol: Testlere başlamadan MGK’lar öncelikli olarak görsel bir muayeneden geçer. Kabinin fiziksel bütünlüğünde bir sorun olup olmadığı, temel fonksiyonlarının düzgün çalışıp çalışmadığı ve alarmlarının düzgün işleyip işlemediği kontrol eder.

B. Ön Açıklık Alıkonma Testi: MGK’ların standart gereği kabin içerisindeki havanın güvenlik gereği dışarı çıkmaması gereklidir. Inflow olarak adlandıran bu test ile personel koruması sağlanır.

C. Filtre Testi: MGK siteminde bulunan HEPA üretim standardına göre verimliliğinin test edilmesi işlemidir.  HEPA filtrenin üretim standardına göre geçirgenlik oranı test edilerek kontrol sağlanır.

D. Ürün Koruma Testi: MGK’da laminer hava akışı ile ürün koruması sağlanır. Kabin içerisindeki laminer hava akışı standartta belirtilen metoda göre ölçülerek hesaplanır ve laminer olup olmadığı kararlaşır.

E. Çapraz Kontaminasyon Testi: MGK’daki laminer havadaki türbülans oranını ölçmek için uygulanır. İki adet ürünün çalışıldığı ortamlarda ürünler arası geçiş olma riskine karşı türbülans olması istenmez.

F. Görselleştirme Testi: MGK’daki laminer hava akışı, ön açıklıktaki hava akışı aerosol gazı vasıtasıyla görselleşir.

Biyogüvenlik Kabini Bakım Onarım ve Validasyonu veya kalibrasyonu için bize ulaşabilirsiniz.

Diğer teknik servis veya kalibrasyon hizmetlerimize buradan göz atabilirsiniz.

 

 

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound.                                                                                                                     © Copyrigh © Tüm Hakları Saklıdır.  AKZEN KALİBRASYON ®
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. Hemen Ara